CZ |EN
Alpiq v: Ceské republice
Skupina Alpiq

Elektrina spolecnosti Alpiq pro Ceskou republiku

Jungmannova 26/15

Alpiq Energy SE je jednou z nejvetších mezinárodních spolecností zabývajících se obchodem s elektrinou v Ceské republice a jedním z nejvetších úcastníku na velkoobchodních a maloobchodních trzích s elektrinou ve strední a východní Evrope.

Stavíme na know-how, které získávala bývalá spolecnost Atel v prubehu mnoha desetiletí. Moderní spolecnost Alpiq Energy SE je silnou a centralizovanou spolecností, jejíž filozofie vychází z dlouhodobého partnerství a služeb šitých na míru potreb zákazníka. Jedná se o rys, na nejž se naši zákazníci mohou spolehnout.

Jsme clenem energetické burzy PXE (Power Exchange Central Europe). Naše obchodní smlouvy vycházejí z norem Evropského sdružení obchodníku s elektrinou (European Federation of Electricity Traders - EFET) a jiných osvedcených smluv. V oblasti obchodování s elektrinou uplatnuje spolecnost Alpiq Energy SE své odborné znalosti na evropských i místních energetických trzích. Naši odborníci sledují a analyzují všechny trendy v energetice a vyvíjejí strategie a jednotlivé produkty ve prospech našich zákazníku.

Ceská republika je rovnež zemí, kde spolecnost Alpiq vyrábí nejvíce tepla a energie v rámci strední a východní Evropy. S postupující liberalizací trhu máme v úmyslu zvýšit náš tržní podíl a rozširovat naše cinnosti v oblasti výroby a obchodu s energií ve prospech našich zákazníku.


Alpiq Energy SE

Spolecnost Alpiq Energy SE je soucástí švýcarské energetické skupiny Alpiq Holding Ltd. Byla vytvorena z firem a dceriných spolecností firmy Atel Energy AG v clenských státech EU ve strední a východní Evrope.

Dnešní spolecnost Alpiq Energy SE poskytuje svým zákazníkum komplexnejší služby pri zvýšené financní stabilite. Naši zákazníci i obchodní partneri mají prospech ze silné centralizované struktury a pevného kapitálového základu. Našim mezinárodním partnerum nabízíme zjednodušené smluvní podmínky. Veškeré naše transakce se opírají o široké mezinárodní portfolio, které snižuje úverové riziko obou smluvních stran.

Z našeho sídla v Praze dodáváme energii a poskytujeme služby predevším stredním a velkým podnikum na základe nabídek šitých na míru podle jejich potreb. V soucasnosti spolupracujeme také s výrobci energie z obnovitelných zdroju. Naše spolupráce spocívá v podpore prodeje této elektriny.