CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Cenná energie z fosilních a jaderných paliv

Naše tepelné elektrárny přeměňují tepelnou energii na mechanickou či elektrickou energii. K tomuto procesu dochází v našich plynových, jaderných a uhelných elektrárnách.

Díky své schopnosti rychlého najetí jsou tepelné elektrárny ideální pro vyrovnávání kolísání zatížení v elektroenergetické soustavě. Během najetí, které trvá několika minut, jsou plynové elektrárny schopny vyrábět plný výkon a dodávat elektřinu do elektrické sítě. Hrají proto důležitou úlohu při zajišťování dodávek elektřiny v době špiček.

Společnost Alpiq vlastní a provozuje tepelné elektrárny ve Švýcarsku, Itálii, Maďarsku a České republice. Velmi se snažíme vyrábět energii v souladu se životním prostředím. To zahrnuje trvalé řízení zdrojů a nízkou tvorbu emisí. Při výstavbě našich tepelných elektráren bereme do úvahy ochranu životního prostředí a čisté ovzduší jako klíčové faktury. Naše energetické zdroje se vyznačují technologií, jež je certifikována podle norem týkajících se ochrany životního prostředí, a zařízením pro snižování a sledování emisí.