CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Tepelná elektrárna Kladno

ECK Generating, s.r.o.

Komplex elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. poblíž Prahy podporuje obchodní a prodejní činnosti společnosti Alpiq v České republice. Společnost Alpiq odkoupila komplex pět elektrárenských bloků v roce 2002. Uhlí je primárním palivem, které je převáděno moderní technologií na elektřinu a páru. Účinné zařízení na čištění spalin snižuje emise vypouštěné do ovzduší: ochrana životního prostředí a čisté ovzduší byly klíčovými faktory, které byly vzaty do úvahu při konstrukčním řešení. Tři ze čtyř elektrárenských bloků jsou určeny pro výrobu elektřiny s odběrem páry. V roce 2014 nahradil nový blok K7 zastaralý blok K3.


Fossil Fuel Power Plants


Česká republika


Kladno


3 steam turbines


404 MWe, 905 MWth


Alpiq: 100%


2000

1 669 GWhe, 996 TJ


Ano


v provozu