CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Know-how řízení projektů

Způsobilost provádět projektové práce je nyní hlavním předpokladem pro dosažení úspěchu. Z tohoto důvodu se společnost Alpiq zavazuje provádět optimálně strukturalizované a dobře zorganizované projektové práce.

Úspěch na základě způsobilosti provádět projektové práce

Schopnost realizovat projekty je dalším rysem společnosti Alpiq. Způsobilost provádět projektové práce pro nás neznamená jen schopnost zvládnout základní způsoby řízení projektu, ale i vycházet z bohatých zkušeností s projekty.

Společnost Alpiq pracuje na projektech s partnery a zákazníky již více než 100 let. Obě strany mají prospěch z našich dlouholetých zkušeností, které vytvářejí základ pro realizaci projektů přinášejících nové hodnoty, což ze způsobilosti provádět projektové práce činí klíčovou konkurenční výhodu.

Kontakt

Alpiq Energy SE

Jungmannova 26/15

110 00 Praha 1

Česká republika

T: +420 221 720 111

F: +420 221 720 999

info.­cee@­alpiq.­com

www.alpiq.cz