CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Tržní know-how

Společnost Alpiq obchoduje s elektřinou v mezinárodním měřítku již 90 let. Dnes působíme po celé Evropě a provozujeme své dceřiné společnosti v 26 zemích. Obchodujeme na všech hlavních evropských energetických burzách, obchodních platformách a v plynárenských centrech.

Mezinárodní zkušenost a místní know-how

Naši zaměstnanci po celé Evropě zajišťují, že společnost Alpiq se dobře orientuje na místních trzích a je dobře obeznámena s místními kulturami, a že si zákazníci mohou být jisti, že porozumíme jejich potřebám.

Naši specialisté sledují a analyzují všechny trendy v energetickém sektoru za účelem vypracování vhodných strategií a produktů. Společnost Alpiq je vždy jeden krok napřed před trhem.


Dodávky elektřiny z Polska do Řecka

Státní hranice rovněž představují hranice v mezinárodním obchodu s elektřinou. Kapacita přeshraničního přenosu elektřiny je omezená, a v mnohých zemích se přidělování kapacity řídí složitými postupy. Ve střední a východní Evropě je společnost Alpiq Energy SE obeznámena se všemi přídělovými mechanismy a vazbami s provozovateli sítí na všech trzích. Tímto způsobem můžeme přenášet a dodávat elektřinu našim zákazníkům po celé Evropě.

Kontakt

Alpiq Energy SE

Jungmannova 26/15

110 00 Praha 1

Česká republika

T: +420 221 720 111

F: +420 221 720 999

info.­cee@­alpiq.­com

www.alpiq.cz