CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Celkové řízení energie

Energie a know-how ušité na míru vašim podnikatelským nápadům

Společnost Alpiq pomáhá svým zákazníkům zjednodušovat řízení energie a optimalizovat celý proces za účelem zlepšení jejich hospodářských výsledků.

Za tímto účelem společnost Alpiq vlastní a provozuje své elektrárny, které vytvářejí základ pro obchodování s elektřinou a její prodej. Tyto výrobní zdroje zajišťují nepřetržité dodávky elektřiny našim zákazníkům.

Produkty a služby společnosti Alpiq jsou ušity na míru individuálních potřeb zákazníků. Společnost Alpiq rovněž nabízí mnoho technických služeb týkajících se energie a pokrývajících celé spektrum od výroby energie až po její distribuci a přenos, komunikaci, poskytování a aplikaci.

  • Alpiq vyrábí elektrickou energii.
  • Alpiq dodává zákazníkům elektrickou energii v základním a špičkovém zatížení a v některých zemích provozuje i vlastní distribuční sítě.
  • Alpiq obchoduje na všech hlavních energetických burzách po celé Evropě.
  • Alpiq prodává energii a provozuje své pobočky v mnoha zemích Evropy.
  • Alpiq Energy Services poskytuje veškeré technické služby týkající se výroby, přenosu a použití energie a klade velký důraz na zvyšování energetické účinnosti.