CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Jsme spolehliví, vnímaví, podnikaví

Naše přítomnost na trzích ve Švýcarsku a Evropě je velmi silná. Úzce spolupracujeme s mnohými silnými partnery. V průběhu let došlo k rozšíření této sítě důvěryhodných kontaktů a my o ni velmi pečujeme.

Naši zákazníci

Jakožto nezávislá energetická společnost poskytujeme své služby středně velkým společnostem, velkým koncernům a veřejným institucím. Naše zákaznická základna zahrnuje dodavatele energií, orgány místní samosprávy, průmyslové podniky a velký počet institucionálních a soukromých investorů.


Jednáme odpovědně

Tým vedení Alpiq se skládá z výkonné rady a představenstva. Politika transparentních informací a účinné spolupráce mezi jednotlivými výbory vytváří základy pro efektivní řízení společnosti. Toto bereme velmi vážně do úvahy a podle toho také jednáme. Jsme přesvědčeni, že našich podnikatelských cílů je možno dosáhnout pouze tehdy, jestliže naše vnitřní a vnější opatření jsou podporována důvěrou a čestností. Uplatňování těchto zásad se vztahuje na všechny naše společníky a obecnou veřejnost. Naši zaměstnanci vykonávají naše podnikatelské činnosti v souladu se zákonem a eticky odpovědným způsobem.