CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Elektřina získaná z větrné energie

Společnost Alpiq se výrazně orientuje na obnovitelné zdroje, zejména větrnou energii. Přispíváme tak k ochraně klimatu a podpoře využívání nových technologií.

Naše investice do větrné energie nám otevírají slibné obchodní příležitosti. Společnost Alpiq dokáže díky skupině produktů flexibilních elektráren optimálně využívat potenciál větrné energie, která má v našem portfoliu výroby elektrické energie své významné místo.