CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Tepelná elektrárna Zlín

Zlín thermal power station

Elektrárna se nachází ve Zlíně na jihovýchodě České republiky. Vyrábí a dodává elektřinu, teplo pro technologie a centrální systém zásobování teplem. Její elektrický výkon činí 64 MW a tepelný výkon 376 MW.

Společnost Alpiq odkoupila tepelnou elektrárnu na konci roku 2005 od americké energetické skupiny Cinergy. Tento především uhelný energetický zdroj byl uveden do provozu v r. 1996 a 2001 a splňuje veškeré platné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Elektrárna je například certifikována podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 a splňuje přísné normy, které upravují bezpečnost práce, řízení ochrany životního prostředí a bezpečnost technologických procesů. Elektřina a technologické teplo jsou vyráběny pro průmyslové podniky a teplo je rovněž dodáváno do místního centrálního systému zásobování teplem.


Fossil Fuel Power Plants


Česká republika


Zlín


3 steam turbines, 4 boilers


64 MWe, 376 MWth


Alpiq: 100%


1996/2001

140 GWhe, 1 291 TJ


Ano


v provozu