CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Váš osobní rozvoj

Dialog
Jednou ročně dochází na hodnotícím rozhovoru mezi zaměstnanci a nadřízenými k hodnocení pracovního výkonu a ke zjištění potřeb osobního rozvoje zaměstnanců. Pomocí externích a interních školení odstraňujeme slabé stránky či nedostatky, které jsou identifikovány během hodnotícího rozhovoru.

Osobní rozvoj při plánování kariéry založený na sebereflexi motivuje naše nadané zaměstnance i k plnění jejich osobních cílů.