CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Odměňování

Odměňování
Systém odměňování v Alpiqu je založen na principu rovného odměňování. Každá pozice v hierarchii společnosti je ohodnocena z hlediska své zodpovědnosti a náročnosti a zařazena do celkového modelu odměňování. Díky tomu se Alpiq řadí mezi atraktivní zaměstnavatele.

Politika zaměstnaneckých výhod
Celý systém odměňování zahrnuje nejen výkonnostní odměňování s motivující variabilní složkou, ale i zaměstnanecké benefity, které představují podstatnou část celkového balíčku odměňování.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
Koncept „Rovnováhy mezi pracovním a osobním životem“ je pro nás velmi důležitý; je vlastně tak významný, že jsme jej přejmenovali na „Rovnováhu mezi osobním a pracovním životem“. Firma zavedla různá opatření a nástroje, které podporují zdravou rovnováhu mezi prací a volným časem.